Entrades etiquetades vacuna SIDA’

dilluns, 9 de desembre de 2013

La UE finança un projecte per portar un candidat innovador de vacuna terapèutica contra el VIH fins a dos assaigs clínics fase I/IIa

El Projecte Europeu iHIVARNA, finançat per la Comissió Europea amb 6M€ pels propers 4 anys, persegueix immunitzar amb èxit pacients amb el VIH tractats amb antiretrovirals. Ho vol aconseguir administrant-los 3 injeccions del candidat HIV-TriMix-ARNm com a vacuna terapèutica basada en ARNm amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de la vacunació terapèutica contra la infecció pel VIH.

iHIVARNA s’emmarca en el tòpic “Seguretat i eficàcia de les vacunes terapèutiques” del 7è Programa Marc de Salut 2013 (7th Framework Programme Health 2013) de la Comissió Europea. El projecte ajunta l’experiència de diversos grups europeus (Espanya, Bèlgica i Holanda) en l’ús de cèl·lules dendrítiques, la construcció de RNAm i el seguiment immuno-virològic. Aquesta proposta suposa també la continuació del treball desenvolupat en vacunes terapèutiques per l’equip de recerca Sida i malalties infeccioses de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), encapçalat pel Dr. Josep Maria Gatell, i l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. El Dr. Felipe García, de l’IDIBAPS, és el coordinador del Consorci.

Llegir la resta de l’entrada »

Els comentaris estan tancats.
dimecres, 2 de gener de 2013

Una vacuna terapèutica de la Sida controla temporalment la replicació del virus

La teràpia antiretroviral combinada (TARc) és un èxit de la medicina moderna que millora enormement la supervivència i la qualitat de vida dels pacients infectats amb el VIH-1. El major inconvenient d’aquest tractament és que s’ha de mantenir indefinidament, provocant molèsties als pacients pels possibles efectes tòxics a llarg termini, a més de suposar una elevada despesa econòmica. Diversos equips de recerca de tot el món treballen per trobar una alternativa a la “TARc per tota la vida”, com per exemple induint una resposta immune contra el VIH-1 per controlar la replicació viral després de suspendre la teràpia antiretroviral. Els investigadors de l’equip de Malalties Infeccioses i Sida de l’Hospital Clínic / IDIBAPS a la Universitat de Barcelona, dirigits pel Dr. Josep Maria Gatell, publiquen avui a Science Translational Medicine els resultats de seguretat, tolerabilitat, immunogenicitat i resposta virològica obtinguts amb una nova vacuna terapèutica.

Llegir la resta de l’entrada »

Els comentaris estan tancats.
dimarts, 1 de febrer de 2011

La vacuna terapèutica de la SIDA dissenyada per l’HIVACAT redueix la càrrega viral en la majoria de pacients

Vacuna terapèutica de la SIDA

Les vacunes terapèutiques són una línia de recerca prioritària de l’HIVACAT, el programa català pel desenvolupament de vacunes terapèutiques i preventives contra el Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH). Aquest tipus de vacunes terapèutiques ajudarien als pacients portadors del virus a combatre la infecció i controlar-la de manera que es pugui evitar l’aparició de la SIDA, de la mateixa manera que ho fan els tractaments antiretrovirals moderns. La finalitat última de les vacunes terapèutiques seria evitar que els tractaments antiretrovirals durin tota la vida. L’equip de recerca Malalties infeccioses i SIDA encapçalat pel Dr. Josep Maria Gatell a l’IDIBAPS – Hospital Clínic de Barcelona ha desenvolupat, en el marc de l’HIVACAT, un model de vacuna terapèutica basada en les cèl·lules dendrítiques dels propis pacients. Tot i que la davallada en la càrrega viral segueix essent insuficient, aquesta vacuna terapèutica és la primera que aconsegueix una resposta significativa en la major part dels pacients.

Llegir la resta de l’entrada »