divendres, 1 de febrer de 2019

Un estudi analitza la qualitat de la informació i l’educació terapèutica de pacients al Clínic

Investigadors del Grup de Treball d’Informació i Educació Terapèutica (GTIET) han establert l’inventari dels materials informatius, de les activitats i dels programes d’educació terapèutica estructurats existents a l’hospital fins a 2014 dirigits a pacients, familiars o cuidadors, i han recollit les propostes dels professionals per a la millora en aquest àmbit. Els resultats s’han publicat recentment a la revista “Journal of Healthcare Quality Research” amb Marga Jansà, M. Jesús Bertran, Jordi Vilardell, Ferran Garcia i Joan Escarrabill com a signants principals.

Els autors, que van comptar amb la col·laboració activa de les direccions mèdica i infermera del centre, van recollir les dades a través d’un qüestionari en línia dirigit als professionals. En l’estudi analitzen 258 materials dirigits a pacients crònics (86%), a pacients aguts (7%) i a la població en general (7%); identifiquen 70 activitats educatives i 37 programes estructurats dirigits a pacients i familiars i estableixen una comparativa amb els resultats de l’inventari portat a terme el 2011, associat a l’acreditació de l’hospital.

Resultats de l’estudi

Els resultats mostren que en el 55% dels materials analitzats no constava el servei o autors, i en el 43% tampoc constava l’any d’edició. Un 31% dels materials no seguien altres estàndards de qualitat referents a la llegibilitat tipogràfica i lingüística recomanats pel Grup d’Hospitals Promotors de la Salut – Health Promoting Hospitals-.

Quant als programes estructurats i les activitats educatives, les malalties tractades van ser, principalment, la diabetis, l’obesitat, els trastorns musculoesquelètics, MPOC, l’asma, els trastorns del sol pelvià, el trasplantament, la malaltia inflamatòria intestinal, la malaltia hepàtica, la hipertensió, el càncer, la insuficiència cardíaca, la SIDA, la insuficiència renal crònica, l’esplenectomia, l’anticoagulació, i la dependència en pacients geriàtrics.

Propostes dels professionals

Respecte als materials d’informació i educació terapèutica, els professionals proposaven, majoritàriament, unificar criteris per a l’elaboració d’aquest tipus de materials, facilitar el seu accés mitjançant la intranet i el web corporatius i promoure la utilització transversal dels materials entre l’hospital i l’atenció primària. Pel que fa als programes educatius, enfatitzaven la necessitat d’accions formatives dirigides als professionals i l’establiment d’una infraestructura que facilités la creació d’aquest tipus de programes.

El model PIEEX-Clínic

Els resultats obtinguts en l’estudi i la necessitat observada d’establir uns estàndards en aquest àmbit van servir de base per a formular els objectius de dos Projectes Transversals del Pla Estratègic 2016-2020 de l’hospital, els quals van convergir posteriorment en el model PIEEX-Clínic d’Integració de la Participació, Informació, Educació Terapèutica i Experiència de Pacient. “La informació i l’educació terapéutica estructurada tenen metodologies i sentit propis. Ara bé, a la pràctica ens convé conèixer quines són les necessitats no cobertes dels pacients, expressades per ells mateixos des de la seva experiència, per poder dissenyar programes educatius adequats” –explica el Dr. Escarrabill. “A més, la seva participació pot ser un element clau en la implementació dels programes. El model PIEEX-Clínic abarca aquesta interacció entre informació, educació, experiència del pacient i participació“.

Entre d’altres accions, el model inclou:

1) L’elaboració de processos normalitzats de treball (PNT): per a la planificació d’un programa estructurat d’educació terapèutica, d’informació i educació terapèutica de seguretat durant l’ingrés hospitalari i d’elaboració i registre hospitalari de materials informatius dirigits a pacients, familiars o cuidadors.

2) La creació d’un registre digital de materials d’informació i educació terapèutica, la Infoteca, per facilitar l’accés dels materials als professionals de l’hospital i de l’atenció primària (CAPSBE), i que s’ha posat en marxa recentment.

3) L’organització i realització d’un curs anual de metodologia de la informació i educació terapèutica del pacient, dirigits a professionals de l’hospital i d’atenció primària, on els alumnes han de presentar un treball final de curs amb una proposta de programa educatiu, material informatiu i un llistat de webs acreditats segons els estàndards de qualitat treballats al llarg de l’any. El curs compta amb una àmplia participació docent de professionals del Clínic.

L’impacte de l’acció del model en la millora de la qualitat de la informació i educació terapèutica a l’hospital serà objecte d’estudis en un futur.

Ref: Jansà, M. Bertran, M.J., Vilardell, J., Garcia, F., Escarrabill, J. (2018). Analysis of the quality of patient therapeutic education and information in a high complexity reference hospital. Journal of Healthcare Quality Research. https://doi.org/10.1016/j.jhqr.2018.08.003

Comparteix aquesta entrada

  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • StumbleUpon

    Els comentaris estan tancats.