Categories

Entrada publicada a:

dijous, 6 de setembre de 2018

La identificació de la ‘reserva cognitiva’, clau per optimitzar i individualitzar el tractament en trastorns mentals greus

Investigadors del Clínic-IDIBAPS i del CIBER de Salut Mental (CIBERSAM) lideren un estudi que apunta a l’important paper de la reserva cognitiva en l’evolució de trastorns mentals greus, com els primers episodis psicòtics. L’estudi, coordinat per Miquel Bernardo, cap de la Unitat d’Esquizofrènia del Clínic, de l’equip Bases biològiques del trastorn psíquic i psiquiatria nuclear de l’IDIBAPS i investigador principal del CIBERSAM, l’ha publicat la revista Acta Psychiatrica Scandinavica. Les primeres signants del treball, que s’ha realitzat en el marc del projecte PEP (‘Interacció genotip-fenotip i ambient. Aplicació a un model predictiu en primers episodis psicòtics’), són Sílvia Amoretti i Bibiana Cabrera, del mateix equip.

La reserva cognitiva (RC) és un concepte que fa referència a la capacitat del cervell per fer front a la patologia i actua com un mecanisme de compensació per tal de minimitzar els seus símptomes. El RC està associada a diferents cursos d’evolució de la malaltia mental severa.

En aquest estudi, en el que hi han participat 15 grups del CIBERSAM, es va analitzar el paper predictor d’aquesta funció en l’evolució dels primers episodis psicòtics, afectius i no afectius. “L’estudi sorgeix de la necessitat de tenir en compte el concepte de reserva cognitiva en primers episodis psicòtics, ja que s’ha observat que pot ser un element essencial que influeix substancialment en l’evolució, funcionalitat i qualitat de vida dels pacients“, explica Sílvia Amoretti.

Per a això, es van analitzar casos de primers episodis psicòtics en un total de 247 pacients (211 no afectius i 36 afectius), que van ser classificats en grups segons el seu alt o baix nivell de reserva cognitiva.

Diferències entre primers episodis psicòtics afectius i no afectius

L’estudi va permetre concloure que el nivell de reserva cognitiva exerceix un paper diferencial segons el diagnòstic sigui de primer episodi psicòtic afectiu (aquells en els que els símptomes psicòtics estan vinculats a l’estat d’ànim, com el trastorn bipolar I i II o els episodis maníacs i depressius amb símptomes psicòtics) o no afectiu (com l’esquizofrènia, trastorns esquizoafectius i altres psicosis no especificades).

En concret, en el grup de psicosi no afectives, aquells pacients amb alta reserva cognitiva van presentar una millor execució en tots els dominis cognitius avaluats, llevat de les funcions executives. En canvi, en el grup de psicosi afectives es van observar diferències significatives en funcionalitat i memòria verbal.

Utilitat en el disseny de l’estratègia terapèutica

En base a aquests resultats, els autors suggereixen que, per abordar les necessitats dels pacients no afectius amb baixa reserva cognitiva, es podrien proposar intervencions de rehabilitació cognitiva, en canvi per als pacients afectius amb baixa reserva cognitiva, es proposaria la rehabilitació funcional.

Encara que es necessita més evidència científica i estudis longitudinals que analitzin l’efectivitat dels tractaments específics en base al nivell de reserva cognitiva, la seva identificació pot millorar considerablement la comprensió de les diferències individuals en els trastorns neuropsiquiàtrics“, assenyala Bibiana Cabrera.

Així mateix, “la reserva cognitiva pot ser útil com a eina d’estratificació en pacients amb un primer episodi psicòtic, com a primer pas en la implementació d’intervencions personalitzades“, indica Miquel Bernardo.

Referència de l’article:

Cognitive reserve as an outcome predictor: first-episode affective versus non-affective psychosis.

Amoretti S, Cabrera B, Torrent C, Mezquida G, Lobo A, González-Pinto A, Parellada M, Corripio I, Vieta E, de la Serna E, Butjosa A, Contreras F, Sarró S, Penadés R, Sánchez-Torres AM, Cuesta M, Bernardo M; PEPsGroup.

Acta Psychiatr Scand 2018: 1–15. DOI: 10.1111/acps.12949

Comparteix aquesta entrada

  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • StumbleUpon

    Els comentaris estan tancats.