Categories

Entrada publicada a:

dimecres, 5 de juliol de 2017

Caracteritzen un nou subgrup de tumors hepàtics que respondrien al tractament amb immunoteràpia

Investigadors de l’IDIBAPS han descrit la classe immune en un 25% de pacients amb carcinoma hepatocel·lular (HCC), basant-se en estudis moleculars i la presència de cèl·lules del sistema immunològic en el llit tumoral. En un article publicat a la revista Gastroenterology, han caracteritzat a nivell molecular les cèl·lules del sistema immune que infiltren el tumor per determinar si el tractament amb diferents tipus d’immunoteràpia pot ser efectiu per tractar la malaltia. L’estudi l’han coordinat el Dr. Josep M. Llovet, Professor ICREA, cap del grup IDIBAPS d’Investigació translacional en oncologia hepàtica i director del Liver Cancer Program a la Icahn School of Medicine at Mount Sinai (NewYork), i la Dra. Laia Bassaganyes i Iris Martinez-Quetglas, membres del grups.

El carcinoma hepatocel·lular (HCC) és la segona causa de mort per càncer al món i té una incidència de 800.000 nous casos l’any. Tot i que en la darrera dècada s’han produït avenços en la comprensió dels mecanismes moleculars de la malaltia, les opcions terapèutiques eficaces en malaltia avançada (sorafenib, regorafenib i lenvatinib) donen una esperança de vida al voltant d’un any. Recentment, els tractaments immuno-oncològics amb nivolumab han mostrat una eficàcia esperançadora (supervivència de 16 mesos) en estudis no controlats, però no s’han identificat biomarcadors que prediguin la resposta.

En aquest sentit, tant nivolumab com pembrolizumab en melanoma o en càncer de pulmó avançat, han mostrat millores de supervivència significatives. En l’article publicat a Gastroenterology els investigadors han caracteritzat per primer cop la classe immune del carcinoma hepatocel·lular, que s’espera que predigui els pacients que responen al tractament amb immunoteràpia, una necessitat mèdica en aquest tipus de càncer.

Classificar el tumor en base a la presència de cèl·lules del sistema immune

Els investigadors van analitzar mostres de carcinoma hepatocel·lular de 956 pacients. Atès que els HCC estan formats per diversos tipus de cèl·lules, van separar els diferents perfils d’expressió gènica i van aïllar i analitzar el senyal de l’infiltrat inflamatori. L’estudi identifica la els tumors amb presència d’infiltrats de cèl·lules del sistema immune i signatures genètiques de resposta a immunoteràpia, als que defineix com classe immune. Aquests resultats s’han confirmat amb estudis anatomopatològics i immunohistoquímiques habituals i s’han validat en una sèrie de independent de 728 tumors.

Els investigadors van trobar que un 25% dels carcinomes hepatocel·lulars tenen marcadors de resposta inflamatòria, amb una elevada expressió de molècules que són diana de diferents tipus d’immunoteràpia, com son el receptor de limfòcits PD-1 i la proteïna PD-L1. “Hem identificat el que denominem Classe Immune, un grup de tumors amb una biologia específica. Dins d’aquest grup, hi ha dos subtipus que es diferencien en el tipus de resposta immune”, explica el Dr. Josep M. Llovet. “Els resultats obtinguts indiquen que aquests tipus de HCC podrien respondre a fàrmacs biològics que bloquegen diverses vies regulatòries de les cèl·lules T i que són eficaços per tractar diferents tipus de càncer avançat”, afegeix.

L’estudi proporciona una millor comprensió de l’actuació del sistema immunitari en l’HCC. “La novetat de l’estudi és que definim la classe molecular que pot predir la resposta al tractament amb immunoteràpia, fet que haurem de confirmar”, conclou el Dr. Llovet.

Referència de l’article:

Identification of an Immune-specific Class of Hepatocellular Carcinoma, Based on Molecular Features.

Sia D, Jiao Y, Martinez-Quetglas I, Kuchuk O, Villacorta-Martin C, Castro de Moura M, Putra J, Camprecios G, Bassaganyas L, Akers N, Losic B, Waxman S, Thung SN, Mazzaferro V, Esteller M, Friedman SL, Schwartz M, Villanueva A, Llovet JM.

Gastroenterology. 2017 Jun 14. doi:10.1053/j.gastro.2017.06.007.

Comparteix aquesta entrada

  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • StumbleUpon

    Els comentaris estan tancats.