dijous, 22 de juny de 2017

El consorci SIMPATHY publica les recomanacions per a la gestió de la polimedicació i l’adherència als tractaments de la gent gran a la UE

L’equip de l’Hospital Clínic, format per Carles Codina, Concepción Camacho, Jennifer McIntosh i Albert Alonso, acompanyen a la coordinadora del projecte Sra. Alpana Mair, del Govern escocès, i al Dr. Antoni Dedeu, director de l’AQUAS

En una conferència internacional d’alt nivell organitzada pel Govern d’Escòcia el passat mes d’abril, el consorci SIMPATHY, creat amb l’objectiu de millorar la gestió de la polimedicació i l’adherència al tractament de la gent gran, va presentar el seu informe final. En el mateix es donen una sèrie de recomanacions als Estats membres de la UE per adreçar millor el repte global de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de millorar la seguretat en l’ús dels medicaments, punt aquest on la polimedicació té un pes important. El projecte, iniciat el juny del 2015 i finalitzat el 2017, ha estat dirigit pel Govern d’Escòcia, i per la part de l’Hospital Clínic, els coordinadors han estat els Dr. Carles Codina, cap del Servei de Farmàcia, i el Dr. Albert Alonso, de la Direcció de Recerca i Innovació.

Alpana Mair (Govern Escocès), Shona Robison (Cabinet Secretary for Health and Sport - Scottish Government), Dra Neelam Dhingra (Patient Safety and Quality Impovement Unit for the World Health Organization (WHO))L’informe suggereix emprar estratègies de gestió del canvi que tinguin en el seu punt de sortida la col·laboració i coordinació dels diferents actors implicats, a fi de garantir resultats favorables en els pacients. En concret, es fan les següents recomanacions:

 • Adoptar una perspectiva de conjunt del sistema sanitari, amb un lideratge multidisciplinari que incorpori tant el vessant clínic com el de planificació i gestió.
 • Afavorir una cultura que encoratgi i prioritzi la seguretat i la qualitat de la prescripció.
 • Garantir que els pacients participen en les decisions que es prenen pel que fa a les seves medicacions i que són apoderats i ajudats en aquest procés.
 • Utilitzar les dades (els sistemes d’informació) per guiar el canvi.
 • Adoptar una estratègia basada en l’evidència amb un biaix cap a les actuacions concretes.
 • Utilitzar, desenvolupar i compartir eines de suport a la implantació.

La gent gran a Europa

L’envelliment actiu i la qualitat de vida de les persones grans són dues prioritats de la Unió Europea. Actualment, es dóna un ràpid creixement de la població major de 65 anys -es preveu que la proporció augmenti de l’11% el 2010 al 22% el 2050-, i en molts estats membres l’esperança de vida ja és de més de 80 anys. Això va acompanyat d’un augment significatiu de les malalties cròniques (diabetis, hipertensió o malalties respiratòries) i fa que la polimedicació sigui cada cop més freqüent en aquests pacients amb diverses cronicitats. Alguns cops aquesta polimedicació no és adequada i sempre fa més complicada l’adherència als tractaments per part de les persones grans.

A més, això passa en un marc de restriccions econòmiques i de necessitat de garantir la sostenibilitat dels sistemes de salut. Una prescripció més eficient, efectiva i segura seria una contribució important per les repercussions importants en la salut dels pacients, en primer lloc, però també podria ajudar a contenir el pressupost que cal destinar a medicaments (aproximadament un 10% del pressupost total en salut).

El projecte SIMPATHY

Per conèixer millor com la polimedicació està essent gestionada als Estats membres i quina és l’adherència als tractaments par part  de la gent gran a Europa, l’any 2015 es va constituir el consorci del projecte SIMPATHY, format per 10 organitzacions de 8 estats europeus representant diferents àrees del coneixement (professionals assistencials, polítics, administradors, gestors econòmics, etc.).

El consorci ha executat un pla de treball amb tres pilars principals: anàlisi de casos d’estudi representatius de maneres de gestionar la polimedicació en diferents entorns sanitaris; un estudi comparatiu, amb revisió de literatura i enquesta Delphi, de les estratègies en aquest àmbit que s’apliquen actualment; i un mapatge de l’estat de les polítiques i estratègies per a la gestió de la polimedicació a Europa, ressaltant pràctiques i models innovadors però també descrivint aquelles situacions encara en estats inicials. Per continuar amb la tasca d’augmentar la consciència sobre l’impacte que la polimedicació té en la seguretat dels pacients, SIMPATHY és el promotor de l’establiment d’un grup de treball amb la Fundació Internacional d’Atenció Integrada (IFIC) sobre la polifarmàcia i la cura complexa.

Recursos per al canvi i la innovació

Els resultats del treball realitzat, així com les aproximacions metodològiques emprades, les recomanacions finals i les eines creades pel consorci per facilitar el canvi i la innovació en la gestió de la polimedicació, són accessibles de franc al web http://www.simpathy.eu/. Aquests recursos són d’especial interès per a gestors i planificadors sanitaris, proveïdors de serveis de salut i altres agents implicats en la millora de serveis de salut per a la gent gran i implantació dels necessaris canvis organitzatius i de gestió en les institucions.

 

 

Comparteix aquesta entrada

 • Delicious
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • LinkedIn
 • StumbleUpon

  Els comentaris estan tancats.