Categories

Entrada publicada a:

dilluns, 10 de abril de 2017

La disminució de la proteïna ZEB1 indueix l’envelliment de les cèl·lules tumorals

Investigadors de l’IDIBAPS han identificat una nova via per la qual les cèl·lules cancerígenes eviten els seus propis mecanismes anti-tumorals. Mitjançant estudis en cèl·lules i en models animals de càncer de còlon han descobert que la proteïna ZEB1 inhibeix un d’aquests mecanismes, la senescència o envelliment cel·lular, que impedeix que el tumor pugui créixer. A més han demostrat que una expressió elevada de la proteïna ZEB1 s’associa amb un pitjor pronòstic dels pacients de càncer de còlon. El treball, que publica la revista Gut, ha estat realitzat pel Grup de Regulació Transcripcional de l’Expressió Gènica, un grup ICREA a l’IDIBAPS. El primer signant és el Dr. Oriol de Barrios, expert en regulació gènica en càncer colorectal.

Superar els mecanismes de control

Perquè una cèl·lula cancerígena sigui capaç de proliferar i formar un tumor, necessita superar i inhibir els seus propis mecanismes de supressió tumoral. Un d’aquests mecanismes és la senescència, un tipus d’envelliment cel·lular. Hi ha dos tipus fonamentals de senescència: la replicativa, que és l’associada a l’edat, i l’oncogènica, que és la induïda per diversos oncogens. D’altra banda, encara que se sap que la proteïna ZEB1 promou la formació i el creixement de tumors, es desconeix el seu mecanisme d’actuació.

L’estudi de bases de dades de 1.000 pacients amb càncer colorectal ha permès observar que una expressió elevada de la proteïna ZEB1, juntament amb una expressió baixa de gens de senescència, empitjora de forma significativa el pronòstic i la supervivència dels pacients.

En models experimentals de càncer colorectal en ratolins s’ha vist que n’hi ha prou amb que l’expressió de ZEB1 estigui reduïda a la meitat perquè la cèl·lula tumoral entri en senescència i no pugui proliferar. Així, el tumor roman en un estadi d’adenoma, benigne, sense progressar a carcinoma. “El fet que una baixada de ZEB1 només a la meitat sigui capaç d’induir senescència i inhibir la progressió adenoma-adenocarcinoma té importants implicacions translacionals, ja que no es requeriria l’eliminació completa de ZEB1, cosa que podria tenir altres efectes indesitjats“, explica Dr. Oriol de Barrios.

La inducció de senescència en cèl·lules tumorals és una de les àrees més actives en teràpia contra el càncer i s’estan desenvolupant fàrmacs capaços d’induir-la sense afectar altres processos cel·lulars. Aquest treball obre la porta al disseny de noves estratègies terapèutiques dirigides a la regulació de la senescència i la progressió tumoral.

L’estudi ha estat finançat per la Fundació La Marató de TV3, i ha estat possible gràcies a la col·laboració del grup IDIBAPS amb grups a Madrid, Hongria i Estats Units.

Referència de l’article

ZEB1-induced tumourigenesis requires senescence inhibition via activation of DKK1/mutant p53/Mdm2/CtBP and repression of macroH2A1.
de Barrios O, et al.
Gut. 2017 Apr;66(4):666-682. doi: 10.1136/gutjnl-2015-310838. Epub 2016 Dec 13.

Comentari sobre l’article:

Colorectal cancer cells use the negative feedback regulators of WNT signalling to activate epithelial-mesenchymal transition pathways.
Tulchinsky E.
Gut. 2017 Apr;66(4):563-564. doi: 10.1136/gutjnl-2016-313185. Epub 2017 Jan 12.

Vídeo youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=QAYCPUSaJag&index=2&list=PL80fezoRY4BDr-oZjQVFikD4M2dtRDS6b

Comparteix aquesta entrada

  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • StumbleUpon

    Els comentaris estan tancats.