Categories

Entrada publicada a:

dilluns, 24 de abril de 2017

Investigadors del Clínic-IDIBAPS revisen el coneixement actual sobre encefalitis autoimmunes

En un article publicat a la revista Physiological Reviews, investigadors del Clínic i l’IDIBAPS revisen el coneixement que existeix sobre les 16 encefalitis autoimmunes que estan descrites.  S’aborden tant els aspectes clínics com els mecanismes moleculars associats a aquestes malalties inflamatòries del cervell que fins fa 10 anys eren completament desconegudes. El treball l’ha coordinat el Dr. Josep Dalmau, professor ICREA de l’IDIBAPS, on lidera l’equip Neuroimmunologia clínica i experimental, i consultor del Servei de Neurologia de l’Hospital Clínic. Hi ha participat també el Dr. Francesc Graus, cap del servei de Neurologia del Clínic i investigador del mateix equip IDIBAPS i el Dr. Christian Geis, del servei de Neurologia de l’Hospital de Jena (Alemania).

La memòria, el comportament i la cognició depenen del correcte i normal funcionament de diferents proteïnes que es troben a la superfície de les neurones i que estan involucrades en la transmissió sinàptica i la plasticitat neuronal. La recerca que s’ha dut a terme en els darrers 10 anys ha revelat una nova categoria de malalties neurològiques que estan mediades per anticossos dirigits contra aquestes proteïnes. Fins ara se n’han descrit 16 que afecten al sistema nerviós central. Són, per exemple, la encefalitis autoimmune anti-NMDAR, la encefalitis límbica, el síndrome de la persona rígida, la malaltia anti-IgLON5 o el síndrome d’Ofelia (encefalitis autoimmune  en el context del limfoma de Hodgkin). Deu d’aquestes malalties han estat descobertes per investigadors encapçalats pel Dr. Josep Dalmau, i quatre d’elles, en l’etapa iniciada el 2011 al Clínic-IDIBAPS.

A la pràctica clínica, aquests descobriments han canviat el diagnòstic i l’abordatge d’un conjunt de síndromes neurològics i psiquiàtrics que abans eren potencialment letals però que ara es poden tractar. Fins fa uns anys es considerava que tenien una naturalesa idiopàtica o ni tan sols es sospitava que poguessin ser immunomediats.

En aquesta revisió ens hem centrat en els estudis immunològics i clínics que van portar a la identificació dels auto-anticossos causants de les encefalitis autoimmunes. Després es detalla quina és la diana neuronal d’aquests anticossos, i els mecanismes bàsics fisiopatológics relacionats amb l´alteració de la estructura i funció de les sinapsis”, assenyala el Dr. Dalmau. “El fet que una revista tant prestigiosa com Physiological Reviews ens hagin demanat de fer una revisió  suposa un  reconeixement important per a una nova disciplina dins la Neurologia, coneguda com Neurologia Autoimmune, que s’encarrega d’estudiar aquests síndromes i mecanismes associats”, conclou.

Referència de l’article:

Autoantibodies to Synaptic Receptors and Neuronal Cell Surface Proteins in Autoimmune Diseases of the Central Nervous System.

Dalmau J, Geis C, Graus F.

Physiol Rev. 2017 Apr;97(2):839-887. doi: 10.1152/physrev.00010.2016. Review.

Comparteix aquesta entrada

  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • StumbleUpon

    Els comentaris estan tancats.