divendres, 29 de abril de 2016

L’evolució dels estudis d’Infermeria, tema de la conferència de Loreto Macià al Clínic

La Dra. Loreto Macìa, professora de la Universitat d’Alacant y directora del programa de doctorat en Ciències de la Infermeria de la Universitat Jaume I de Castelló, va ser el passat dimarts 26 d’abril l’experta convidada de la Direcció Infermera del Clínic per tractar dels “Estudios de Enfermería en las etapas pre y post Bolonia“, dins el cicle de conferències que organitza aquesta Direcció i que presideix la seva cap Dra. Adelaida Zabalegui. La Dra. Maciá és Grau i Màster, i té el primer doctorat en Ciències Infermeres. Ha estat secretària del Consell del Ministeri de Sanitat i és membre d’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) i vocal de MECES (Marco Español de Cualificación de Educación Superior).


La Dra. Macià va iniciar la seva conferència fent un recorregut històric de l’evolució dels estudis d’infermeria en el període “pre-Bolònia”, per passar a exposar tot seguit la normativa que regula actualment a l’Estat Espanyol les equivalències entre Diplomat i Grau: el MECES i el Reial Decret 967/2014 de 21 de novembre d’establiment del procediment per a determinar aquestes correspondències. Segons aquesta normativa, als Diplomats i Graus els correspon el nivell 2 de MECES. L’ANECA, per la seva banda, és l’organisme oficial encarregat de l’avaluació i l’acreditació de les correspondències.

Com va explicar la Dra. Macià, anteriorment a aquest decret ja existia una normativa europea, l’European Qualifications Framework (EQF), que determinava quatre nivells entre el nivell de tècnic superior (nivell 1) i el de doctor (nivell 4), i al nostre país hi havia en vigor el Reial Decret 1393/2007 de 29 d’octubre, d’establiment de l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, que marca el total de crèdits europeus o ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) que s’han de cursar segons sigui nivell de Grau, de Màster o de Doctorat.

Avui en dia, s’accepta que el Grau d’Infermeria requereixi tenir cursats 240 crèdits ECTS i que els estudis universitaris siguin de quatre anys de durada. S’han de cursar 4.600 hores, el 50% de les quals de pràctiques, i la docència es reparteix a parts iguales entre els docents universitaris i els clínics i gestors de les organitzacions sanitàries. Per a la Dra. Macià, el debat sobre les fórmules “3 anys + 2 anys o “4 anys + 1 any” no té gaire futur.

La reglamentació actual entre els 28 Estats membres de la UE és unitària, i cada nivell té reconegudes les competències de manera general. Des de 2013 s’inclou a la normativa la prescripció de cures per part de les infermeres, la qual està pendent de ser incorporada a l’ordenament jurídic vigent.

Comparteix aquesta entrada

  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • StumbleUpon

    Els comentaris estan tancats.