dimarts, 5 de abril de 2016

La malaltia inflamatòria intestinal i la qualitat de vida, a Forum Salut Clínic


El passat dijous 31 de març, el cicle de conferències en salut Fòrum Salut Clínic va tractar sobre la malatia inflamatòria intestinal i com afecta la qualitat de vida, amb la Dra. Ingrid Ordàs i la Sra. Marta Gallego -especialista sènior i infermera consultora, respectivament- com a conferenciants convidades. Ambdues pertanyen a la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal del Servei de Gastroenterologia de l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM). Durant la conferència, que va suscitar molt d’interès entre el públic assistent, Tanit Tubau, fundadora de Crohn-ik i presidenta del Consell de Joves de l’Hospital de Sant Joan de Déu, va presentar el seu primer llibre, “A veces puta, y otras maravillosa“,  dedicat a la malaltia de Crohn i a les seves experiències, del qual destinarà un euro de cada exemplar venut a la recerca de les malalties inflamatòries.

Com va explicar la Dra. Ordàs, “malaltia intestinal inflamatòria” o MII és el terme genèric per definir una afecció que apareix com a conseqüència de la resposta immunològica del propi cos cap a la flora bacteriana intestinal, i que es dóna en persones que són genèticament susceptibles de tenir-la.

La MII compren dues afeccions (o entitats, com va definir-les la Dra. Ordàs): una és la malaltia de Crohn i l’altra és la colitis ulcerosa, les dues de tipus crònic i que es caracteritzen per tenir un curs clínic recurrent i imprevisible. Ambdues malalties presenten uns trets epidemiològics, immunològics i clínics comuns, fins al punt que entre un 5% i un 10% dels casos (catalogats com a colitis indeterminada o inclassificable) no es poden distingir des del punt de vista diagnòstic. Igualment, comparteixen diverses manifestacions clíniques més enllà de les digestives. El que les diferencia és que, en la colitis ulcerosa, la inflamació està limitada al còlon mentre que en la malaltia de Crohn pot veure’s afectat qualsevol tram del tracte digestiu, des de la boca fins a l’anus, essent l’ílium terminal la localització més freqüent. La majoria dels tractaments que hi ha disponibles resulten eficaços en ambdues malalties.

A Espanya s’ha documentat en els últims anys un important augment de les taxes d’incidència de la MII, amb un augment una mica més marcat per a la colitis ulcerosa. Tant aquesta última com la malaltia de Crohn se solen diagnosticar en persones joves, amb un primer pic d’incidència entre el 20 i els 30 anys; no obstant això, en els últims anys hi ha hagut un increment en les taxes de diagnòstic en persones en edats compreses entre els 50 i els 70 anys.

Els símptomes d’una MII (diarrea, dolor abdominal, sagnat gastrointestinal, pèrdua de pes, fatiga) poden afectar els pacients en l’àmbit psicosocial i tenir, per tant, un gran impacte en la seva qualitat de vida. Per aquest motiu, segons les conferenciants, la gestió de la malaltia hauria de tenir un enfocament psicosocial, incorporant-hi aspectes del tractament mèdic, d’avaluació psicosocial, de suport, d’informació i d’educació terapèutica. En aquest sentit, les Unitats de Malalties Inflamatòries Intestinals s’orienten a l’atenció integral del pacient per part d’un equip multidisciplinari especialitzat, dirigit a oferir una major qualitat assistencial al pacient.

Després del torn de preguntes del públic assistent, es va anunciar la pròxima conferència del cicle, que oferiran conjuntament la Dra. Rosa Catalán i el Dr. Rafael Penadès el dijous dia 28 d’abril a la sala d’actes de l’hospital i que portarà per títol Com afrontar el diagnòstic de malaltia mental. Aspectes bioètics.

Comparteix aquesta entrada

  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • StumbleUpon

    Els comentaris estan tancats.