dilluns, 17 de novembre de 2014

El Clínic, un dels centres més eficients del sistema públic de salut a Catalunya

L’Hospital Clínic de Barcelona, juntament amb l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa i l’hospital comarcal d’Olot, és un dels centres més eficients del Sistema Integral de Salut de Catalunya (SISCAT) segons els informes de dades 2013 que ha elaborat la Central de Resultats i que s’han presentat recentment en una jornada organitzada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) a Barcelona. A la jornada hi van assistir més de 300 professionals de la salut, ciutadans i pacients. En la presentació, el conseller de Salut Boi Ruiz va destacar que “tots els resultats són d’excel·lència“.

En l’informe, el Clínic es sitúa en els primers llocs en diversos criteris analitzats per la Central de Resultats:

 • Fidelitat en procés d’embaràs, part i puerperi: el 91,3 % de població enquestada manifesta que tornaria al centre, xifra que situa el Clínic en 5è lloc.
 • Hospitalitzacions potencialment evitables: el Clínic es sitúa en 1è lloc del grup dels millors centres en aquesta variable, amb tant sols un 9,8% d’hospitalitzacions potencialment evitables.
 • Mortalitat a 30 dies: els resultats del Clínic 2012-2013 mostren uns valors més baixos, estadísticament significatius, que la mitjana de centres en IAMSEST (infart agut de miocardi sense elevació de ST) i fractura de coll de fèmur, i es manté en els nivells esperats en IAMEST (infart agut de miocardi amb elevació de ST), ICC (insuficiència cardíaca congestiva) i Ictus.
 • En quant als reingressos a 30 dies, el centre està dins el grup que presenta uns valors iguals als esperats, tot i que es produeixen valors més alts, estadísticament significatius, en diabetis i embòlia pulmonar, en aquesta última seguint la tendència de l’any anterior.
 • Estada mitjana: el Clínic és el centre que presenta un major percentatge (0,95%) d’estada mitjana observada que està més d’un 10% per sota de l’esperada.
 • Docència: dels centres amb més de 50 places ocupades (H. U. Vall d’Hebrón, H. U. de Bellvitge, H. de la Santa Creu i Sant Pau, H. del Mar-Parc de Salut Mar, H. U. Germans Trias i Pujol, H. Clinic de Barcelona), el Clínic és el que obté les millors puntuacions en tots els punts de tall analitzats pel Centre de Resultats, tant en Medicina com en Infermeria.

Àmbit hospitalari 

A nivell general, els resultats dels hospitals del SISCAT mostren que els resultats i els indicadors de qualitat de l’any 2013 es mantenen i, fins i tot, milloren respecte el primer informe del 2010. L’activitat dels hospitals ha passat de 786.529 altes l’any 2010 a 796.362 l’any 2013, la major part de les quals corresponen a hospitalitzacions quirúrgiques.

Les persones usuàries dels serveis d’urgències hospitalàries tenen una percepció molt positiva de l’assistència rebuda. Un 83% manifesta que tornaria al mateix centre en cas de poder triar. La certesa de les persones de trobar-se en bones mans és l’aspecte més ben valorat, amb una mitjana de 92,7%, amb tots els hospitals de Catalunya situats en el nivell d’excel·lència. Aspectes com la comoditat de la sala d’espera i, sobretot, la informació sobre el temps d’espera posen de manifest la necessitat de millora. L’índex de satisfacció global a Catalunya és de 7,6 punts sobre 10.

Entre els indicadors assistencials que milloren destaquen també la mortalitat al cap de 30 dies de l’alta hospitalària per a un conjunt de diagnòstics seleccionats, com la fractura de coll de fèmur o la reparació d’aneurisma d’aorta abdominal.

Pel que fa a indicadors d’efectivitat clínica, han millorat aquells que fan referència al codi infart i al codi ictus. D’aquesta manera, els pacients amb codi infart atesos en menys de 120 minuts han passat de ser el 59,3% l’any 2010 al 65,4% el 2013. Pel que fa al codi ictus, ha millorat en 4 minuts el temps transcorregut entre l’entrada del malalt a urgències i la inserció de l’agulla per a la trombòlisi venosa (ara és de 51 minuts). La supervivència a 3 mesos amb recuperació completa també ha passat del 36,6% el 2011 al 42,3% el 2013. Finalment, en cirurgia per fractura de coll de fèmur, el 92% dels centres presenten valors de temps des de l’ingrés fins a la intervenció inferiors a 3 dies.

Destaca la major implantació de la cirurgia major ambulatòria, que arriba fins a gairebé un 50% de l’activitat quirúrgica als hospitals de Catalunya. La durada de les estades d’hospitalització convencional ha disminuït els darrers anys des dels 6,6 dies del 2006 fins a estabilitzar-se en el 6,1 dies; xifra que s’ha mantingut estable els darrers 3 anys.

Destaca també que l’any 2013 es van produir 1.032 hospitalitzacions corresponents a nadons de fins a 32 setmanes de gestació i/o pes inferior a 1.500gr. Aquestes hospitalitzacions suposen el 21,5% del total de nens i nenes de menys d’un any amb una estada mitjana de 36 dies.

Central de Resultats

La Central de Resultats publica des de  2010 els resultats i indicadors de qualitat de l’assistència dels centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT),  com a eina de transparència d’informació i avaluació cap a la ciutadania. Els informes permeten identificar les millors pràctiques i els punts de millora de manera que faciliten la presa de decisions al servei de la qualitat de l’atenció sanitària.

Més informació

Nota de Premsa del Dept. de Salut de la Generalitat de Catalunya

Informes de la Central de Resultats

Comparteix aquesta entrada

 • Delicious
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • LinkedIn
 • StumbleUpon

  Els comentaris estan tancats.