Categories

Entrada publicada a:

divendres, 10 de octubre de 2014

Nous criteris per predir el risc de desenvolupar càncer de còlon

La revista Gastroenterology publica un estudi que analitza, per primera vegada, la combinació de la concentració de l’hemoglobina fecal amb les característiques demogràfiques per predir la possibilitat de patir una neoplàsia de còlon avançada. Segons els investigadors, els resultats poden ser determinants per als programes de cribratge de càncer de còlon i per a les unitats d’endoscòpia corresponents.

El càncer de còlon i recte (CCR) és el tercer tipus de càncer més freqüent a nivell mundial, amb un milió de nous casos a l’any, i la segona causa de mort per càncer. Els programes de cribratge per a aquest tipus de tumor són clau per identificar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa millora el seu pronòstic. Investigadors de l’Hospital Clínic lideren l’estudi publicat a la revista Gastroenterology en què, a través de la concentració d’hemoglobina en femta i de dades demogràfiques, com l’edat i el sexe dels pacients, es poden establir criteris per predir la probabilitat de detectar càncer de còlon. Aquests factors haurien de servir també per poder prioritzar els pacients a l’hora de realitzar la colonoscòpia. El Dr. Josep M. Augé, del Departament de Bioquímica i Genètica Molecular de l’Hospital Clínic i el Dr. Antoni Castells, Director de l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM), figuren com a primer i últim autor, respectivament.

Els tests fecals immunoquímics (FIT de les seves sigles en anglès) són el millor instrument disponible per detectar l’hemoglobina oculta en femta. El gran avantatge d’aquests tests és que permeten detectar el sagnat de tumors colorectals d’una forma quantitativa i seleccionar una concentració de tall òptima per a una població específica. Per dur a terme l’estudi, s’han analitzat les dades de 3.109 pacients amb FIT positius (més de 20 micrograms d’hemoglobina per gram de matèria fecal) que van participar en la primera ronda del Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte de Barcelona. A tots ells els van realitzar una colonoscòpia endoscopistes experts (amb més de 400 proves a l’any). La lesió més comú que van trobar va ser l’adenoma d’alt risc, amb un 36,9% dels pacients afectats, mentre que van identificar a 294 persones amb càncer de còlon (9,4% dels participants en l’estudi), la majoria d’ells en estadis inicials.

La combinació dels exàmens colonoscópicos amb els resultats dels FITs mostra que la concentració d’hemoglobina fecal depèn de la gravetat de les lesions colorectals, amb una major concentració en els pacients amb adenomes d’alt risc o càncer de còlon que aquells amb exàmens normals o amb adenomes de baix risc. A més, la combinació d’aquesta variable amb les dades demogràfiques permet estratificar els pacients amb FITs positius en 16 grups de risc en funció de la probabilitat de tenir un CCR. Així, la probabilitat de presentar una neoplàsia colorectal avançada és 12 vegades més gran per als pacients del grup de major risc en comparació amb els del de menor risc. D’altra banda, dins del grup de baix risc, la probabilitat de trobar lesions preneoplásicos o neoplàsiques és d’un 21% i en el cas dels pacients d’alt risc, de prop del 80%.

Així, l’ús d’aquestes dades ajudarà a classificar als pacients en diferents grups de risc, la qual cosa permetrà que els especialistes els puguin informar sobre la possibilitat de detectar una neoplàsia avançada i, a més, prioritzar els exàmens en aquells pacients amb més risc de presentar aquestes lesions. Aquest aspecte és d’una gran importància per a les unitats d’endoscòpia ja que pot ajudar-los a establir criteris per prioritzar els pacients, sempre dins del temps recomanat per realitzar la colonoscòpia des de l’obtenció del resultat de FIT positiu.

Sobre el Programa de Cribratge de Càncer de Còlon i Recte de Barcelona

El Programa de Detecció precoç de Càncer de Còlon i Recte el desenvolupen de manera conjunta l’Hospital del Mar i l’Hospital Clínic amb la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i sota la coordinació del Dr. Antoni Castells. Està dirigit a la població d’entre 50 i 69 anys, i té com a objectiu principal prevenir i reduir els casos de mortalitat per aquest tipus de càncer. Consisteix en la realització d’una senzilla prova cada dos anys per detectar petites quantitats de sang a les deposicions, que no siguin visibles a simple vista.

Al web www.prevenciocolonbcn.org, a més de tota la informació referent al càncer de còlon i al Programa, es poden consultar també els resultats que es van obtenint de les diferents rondes, tant per districtes com per les Àrees Bàsiques de Salut (ABS). Actualment, ja s’ha iniciat la tercera ronda, alhora que se segueixen recollint els resultats de la segona per obtenir les xifres finals.

Referència de l’article:

Risk stratification for advanced colorectal neoplasia according to fecal hemoglobin concentration in a colorectal cancer screening program.

Auge JM, Pellise M, Escudero JM, Hernandez C, Andreu M, Grau J, Buron A, López-Cerón M, Bessa X, Serradesanferm A, Piracés M, Macià F,Guayta R, Filella X, Molina R, Jimenez W, Castells A; PROCOLON Group.

Comparteix aquesta entrada

  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • StumbleUpon

    Els comentaris estan tancats.