Categories

Entrada publicada a:

dimarts, 8 de juliol de 2014

L’heparina mostra una doble activitat contra la malària

L’estudi publicat a Nanomedicine explora si l’heparina, que ha mostrat tenir activitat contra la malària i afinitat d’unió específica per als glòbuls vermells infectats per Plasmodium falciparum respecte els glòbuls no infectats, pot mostrar ambdues propietats i unir-les en una estratègia d’administració de fàrmacs contra la malària. En aquest cas l’heparina tindria un doble paper com antimalàric i com a element de focalització de les nanopartícules carregades amb fàrmacs que actuarien en unir-se als glòbuls vermells infectats. Aquest estudi, dut a terme per investigadors del CRESIB-Hospital Clínic, centre d’investigació d’ISGlobal, l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i de la Universitat de Barcelona, ha estat publicat a Nanomedicine.

L’heparina, adsorbida electrostàticament sobre els liposomes amb càrrega positiva i carregats amb primaquina, medicament antimalàric, va ser capaç de triplicar l’activitat en cultius de P. falciparum del fàrmac encapsulat. En concentracions inferiors a les que indueixen anticoagulació de la sang de ratolí in vivo, l’activitat parasiticida va resultar ser la suma de les activitats separades d’heparina lliure com antimalàric i d’heparina unida al liposoma com a element vectoritzador per a la primaquina encapsulada.

Els investigadors van observar mitjançant imatges de fluorescència confocal i de microscòpia electrònica que al cap de 30 minuts d’haver tractat glòbuls vermells infectats per Plasmodium amb heparina, aquesta havia penetrat els paràsits intracel·lulars.

Xavier Fernández-Busquets, investigador ISGlobal i IBEC i coordinador de l’estudi, comenta que “aquests resultats obren la porta a millorar el tractament amb heparina contra la malària degut a  la seva activitat additiva com a fàrmac i com a element vectoritzador específic d’altres antimalàrics; però, serà necessari realitzar més investigació a nivell clínic per comprovar el paper de l’heparina en pacients infectats per Plasmodium”

Referència de l’article

Marques J, Moles E, Urbán P, Prohens R, Busquets MA, Sevrin C, Grandfils C, Fernàndez-Busquets X. Application of heparin as a dual agent with antimalarial and liposome targeting activities towards Plasmodium-infected red blood cells Nanomedicine. 2014 Jun 15 [Epub ahead of print]

Font: ISGlobal

 

Comparteix aquesta entrada

  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • StumbleUpon

    Els comentaris estan tancats.