Categories

Entrada publicada a:

dimecres, 24 de juliol de 2013

Una triple teràpia augmenta la resposta virològica sostinguda en pacients coinfectats pel VIH i el virus de l’hepatitis C

Al voltant d’un terç de les persones infectades amb el VIH als EUA i Europa també estan infectades amb el virus de l’hepatitis C (VHC). Un treball publicat a The Lancet Infectious Diseases suggereix una nova combinació de fàrmacs, que ja s’utilitza amb èxit en pacients amb VHC, que també aconsegueix una millor resposta virològica sostinguda en pacients coinfectats. El Dr. Josep Mallolas, de l’equip de Sida i Malalties Infeccioses de l’IDIBAPS – Hospital Clínic de Barcelona, és el tercer autor d’aquest treball coordinat des de la Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, EUA) i finançat per Merck.

En pacients amb VIH i VHC els nivells basals de VHC són més alts i la progressió de la malaltia és més ràpida, cosa que comporta un augment del risc de cirrosi, malaltia hepàtica en fase terminal i carcinoma hepatocel·lular. A més, les taxes de resposta al tractament contra el VHC són baixes en pacients amb VHC de genotip 1 i VIH. La nova teràpia triple inclou boceprevir més interferó pegilat alfa-2b i ribavirina, una combinació que augmenta les taxes de resposta virològica sostinguda en pacients amb VHC. En un assaig doble cec, aleatoritzat i controlat de fase 2, els investigadors de 30 centres acadèmics i no acadèmics ubicats als EUA, Espanya, França, Argentina i Canadà van incloure a l’estudi 99 adults no tractats amb el genotip 1 del VHC i la infecció pel VIH controlada. El tractament del grup d’estudi i el grup control va durar 44 setmanes.

Després d’un període de seguiment, el 63% dels pacients en el grup de boceprevir van tenir una resposta virològica sostinguda, davant del 29% dels pacients del grup control. Encara que els esdeveniments adversos van ser més freqüents en els pacients que van rebre boceprevir, els beneficis d’augmentar l’eficiència del tractament poden superar els inconvenients. L’eradicació del VHC redueix la morbiditat i mortalitat hepàtica i extrahepàtica en els pacients infectats per ambdós virus. Aquesta és la raó per la qual boceprevir en combinació amb interferó pegilat i ribavirina, el tractament suggerit pels investigadors internacionals a The Lancet Infectious Diseases, podria ser una important opció terapèutica per als pacients amb el VHC i el VIH.

Referència:
Sulkowski M, Pol S, Mallolas J, Fainboim H, Cooper C, Slim J, Rivero A, Mak C, Thompson S, Howe AY, Wenning L, Sklar P, Wahl J, Greaves W; P05411 study investigators. Boceprevir versus placebo with pegylated interferon alfa-2b and ribavirin for treatment of hepatitis C virus genotype 1 in patients with HIV: a randomised, double-blind, controlled phase 2 trial. Lancet Infect Dis. 2013 Jul;13(7):597-605. doi: 10.1016/S1473-3099(13)70149-X. Epub 2013 Jun 12.
Llegiu-ne l’Abstract

Comparteix aquesta entrada

 • Delicious
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • LinkedIn
 • StumbleUpon

  Etiquetes

  , , , ,

  Els comentaris estan tancats.