dijous, 25 de octubre de 2012

El servei d’Hepatologia fa un homenatge al Dr. Miquel Bruguera amb motiu de la seva jubilació

El Servei d’Hepatologia de l’Hospital Clínic va organitzar el passat 18 d’octubre, a la sala d’actes Farreras Valentí, un acte d’homenatge i reconeixement a la carrera professional del Dr. Miquel Bruguera amb motiu de la seva jubilació. Companys del servei i de l’hospital van prendre la paraula per perfilar la figura personal i la carrera professional plena d’èxits del Dr. Bruguera, com el Dr. Pere Ginés, cap del servei d’Hepatologia,  el Dr. Xavier Forns, especialista del mateix servei; el Dr. Joan Rodés, hepatòleg reconegut arreu del món i iniciador del servei d’Hepatologia al Clínic; el Dr. Antoni Castells, cap de l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques, (ICMDM), al que pertany el servei; i el Dr. Josep M Piqué, director general de l’Hospital Clínic.


En la seva intervenció, el Dr. Ginés va destacar la figura de l’homenatjat en dos aspectes principals; el primer, descrivint al Dr. Bruguera com a ‘metge total’ segons els paràmetres establerts per William Osler, un dels fundadors de l’hospital Johns Hopkins i anomenat uns dels pares de la medicina moderna. Aquests paràmetres o qualitats són: el coneixement de l’especialitat -en el cas del Dr. Bruguera, principalment l’Hepatologia i també l’Anatomia Patològica-; la curiositat per a la medicina, que comporta un continu ‘preguntar-se’ per les causes; el treball i l’estudi com a base del coneixement; també, una actitud d’aproximació i interès cap els pacients; en cinquè lloc, saber tenir una visió específica de les coses sense perdre la visió de conjunt que les hi dóna sentit; i, per últim, la capacitat de docència i de despertar l’interès en els estudiants com a transmissió del coneixement. L’altra vessant que va destacar el Dr. Ginés va ser les contribucions del Dr. Bruguera al servei d’Hepatologia al llarg de la seva carrera professional al Clínic. En aquest sentit, va destacar el seu protagonisme en la creació del servei, el seu profund coneixement de les malalties hepàtiques -que fa que sigui un dels experts de màxim nivell a Europa-, la correlació de la clínica i la patologia en les malalties hepatològiques que ha sabut sempre establir el Dr. Bruguera, el seu impuls a la recerca a princips dels anys 70 i la seva contribució a la difusió del coneixement mitjançant articles, llibres i tractats sobre l’especialitat.

El Dr. Xavier Forns, al seu torn, va seguir el fil discursiu del Dr. Ginés i va aprofundir en els aspectes assistencial i docent del Dr. Bruguera, tant difícils de separar en el seu cas, segons el Dr. Forns. En l’aspecte assistencial, va destacar, entre d’altres, la participació del Dr. Bruguera en consells assessors, tant de l’administració sanitària catalana com de l’Organització de les Nacions Unides (ONU), i el fet que és un hepatòleg i un patòleg de referència a nivell mundial pels seus coneixements sobre les malalties hepàtiques induïdes per fàrmacs i herbes. El Dr. Forns va anomenar també la gran quantitat de treballs de primera línia aportats pel Dr. Bruguera i publicats en les millors revistes especialitzades.

Després del Dr. Forns, el Dr. Joan Rodés va fer un recorregut vital i històric del Dr. Bruguera, començant pels orígens familiars i continuant amb els temps d’estudiant i de resident al Clínic. El Dr. Rodés va destacar el sentit de treball en equip de l’homenatjat, que va desenvolupar ja de ben petit, i el paper principal que va tenir en la creació de la Unitat de Cures Intensives Hepàtiques i la seva internacionalització posterior. Igualment, va parlar de la companyonia establerta entre els membres de l’equip, va ressaltar els profunds coneixements clínics del Dr. Bruguera així com la seva capacitat de relacionar-los amb els també grans coneixements d’anatomia patològica, als quals va arribar gràcies a la seva curiositat científica i, sobre tot, a la seva vocació de “metge de pacients”.

El Dr. Miquel Bruguera va prendre la paraula després de la intervenció del Dr. Rodés per agrair la presència de tothom a l’acte així com els parlaments previs. Va comentar la seva sensació de què “ha durat poc” -referint-se als anys de professió, després de més de cinquanta anys de servei- i va recordar els seus inicis a l’hospital, primer com a resident amb el Dr. Gibert i més tard com a especialista al servei d’Hepatologia. D’aquesta etapa va destacar el lideratge del Dr. Rodés i el sentit de pertinença i de companyonia que van aconseguir tenir tots els components de l’equip. El Dr. Bruguera va tenir un record pels diferents companys de singladura professional, tant metges com infermeres i administratives.

Seguidament, el Dr. Antoni Castells, cap de l’institut de l’ICMDM, va donar fe de la gran estima i apreci que tenen els pacients cap el Dr. Bruguera, i els quals ara se sentiran “orfes”. També, va agrair en nom de tots els presents la seva dedicació, les estones de conversa mantingudes al llarg dels anys i la seva saviesa i sentit comú.

Com a cloenda de l’acte, el director general del Clínic, Dr. Josep M. Piqué, va destacar el què, segons el seu parer, són dues virtuts de l’homenatjat: el seu rigor i la visió de la importància de la recerca clínica -la feta al peu del llit del malalt-; i, a nivell institucional, el fet que hagi portat sempre l’Hospital Clínic al cor i ho hagi demostrat arreu posant-lo com a referent. El Dr. Piqué va agrair també al Dr. Miquel Bruguera la feina feta mentre va formar part de la Comissió Permanent del Patronat, i de la que van sobresortir el seu sentit de la gestió i una ironia fina, molt característica de l’homenatjat.

Comparteix aquesta entrada

  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • StumbleUpon

    Els comentaris estan tancats.