Categories

Entrada publicada a:

divendres, 27 de abril de 2012

El diagnòstic de la malaltia hepàtica crònica millora amb un nou test

El diagnòstic de la malaltia hepàtica millora amb un nou test

La col·laboració entre l’Hospital Clínic, centre de referència mundial en la investigació i tractament de la cirrosi hepàtica, i l’empresa Siemens Healthcare en la recerca per a la integració de tècniques de diagnòstic in vivo i in vitro, ha permès desenvolupar un test de diagnòstic in vitro, l’ELF (Enhanced Liver Fibrosis) que permet conèixer de manera precoç i no invasiva el grau de fibrosi d’un fetge mitjançant una senzilla anàlisi de sang.

Dr. Jiménez (esquerra) i Dr. Navasa (dreta) Aquest test, que ja ha obtingut la marca CE i està disponible a Europa, és el resultat de més d’una dècada de treball per a identificar els marcadors sèrics de la fibrosi hepàtica que destaquen per la seva capacitat per a ser estandarditzats i automatitzats. Com assenyala el Dr. Wladimiro Jiménez, cap del servei de Bioquímica i Genètica Molecular del Clinic, “els resultats poden ser comparables entre diferents laboratoris”.

El principal avantatge de l’ELF és que ha demostrat més potencial per detectar de manera precoç els pacients amb fibrosi lleu o moderada -que normalment no mostra símptomes- que les proves de marcador únic. “Són els pacients que tenen major probabilitat que el tractament sigui més efectiu i que la malaltia s’estabilitzi, i fins i tot que retrogradi ” afirma el doctor Miquel Navasa, cap de secció de Trasplantament Hepàtic del Clínic.

La senzillesa d’ús d’aquest test facilita la priorització i la direcció apropiada de les teràpies, un factor decisiu ja que, depenent de la causa del procès que provoca la malaltia, les intervencions i els tractaments són diferents. El fet que es pot repetir a intervals freqüents permet fer un seguiment del pacient molt més precís, seguint la seva evolució de forma més constant i evitant qualsevol tipus de complicació.

El Clínic continúa treballant en el desenvolupament d’un nou sistema integrat per a detectar la malaltia hepàtica crònica en les etapes presintomàtiques. La combinació de les tecnologies in-vivo i in-vitro en la detecció, tractament i evolució de la malaltia hepàtica crònica és un exemple de que el diagnòstic integrat és una aposta segura per a optimizar resultats, disminuir costos i millorar la qualitat de vida dels pacients.

Comparteix aquesta entrada

  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • StumbleUpon

    Els comentaris estan tancats.