Categories

Entrada publicada a:

dilluns, 23 de maig de 2011

L’Hospital Clínic encapçala el projecte ALICE RAP per redefinir el concepte d’addicció i proposar noves polítiques europees

alice_rap

ALICE RAP és un nou projecte multidisciplinari co-finançat per la Comissió Europea que vol ajudar als polítics europeus a “repensar i reformar”  accions per reduir l’enorme despesa humana i econòmica provocada per les addiccions. Aquest projecte està recolzat per la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya i coordinat des de l’Hospital Clínic de Barcelona pel Dr. Antoni Gual, cap de la Unitat d’Addiccions de l’Hospital Clínic de Barcelona . Aquesta Unitat té una àmplia experiència en el maneig de les addiccions i de projectes de recerca dedicats a incrementar el coneixement científic i social que les envolta, com els projectes europeus AMPHORA i ODHIN. Aquesta cop la iniciativa va molt més enllà de l’alcohol, i investigarà les addiccions en el sentit més ampli, incloent-hi tota mena de substàncies d’abús i fins i tot el joc.

Durant els propers cinc anys, el projecte ‘Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe Reframing Addictions Project’ (ALICE RAP) ajuntarà els esforços de més de 100 científics de 67 institucions i 25 països en una anàlisi basada en l’evidència per possibilitar la presa de decisions polítiques de forma informada. El programa de recerca inclou una àmplia gamma de disciplines científiques quantitatives i qualitatives que abasten des de les humanitats i les ciències socials a les ciències biològiques i mèdiques.

ALICE RAP té com a objectiu examinar i analitzar críticament la recerca actual, que es troba fragmentada, i enfortir l’evidència científica per dotar d’informació fiable a una nova plataforma de debat públic i polític sobre les addiccions.  El projecte es va iniciar el 1 d’abril, i la reunió de kick-off que escenifica el tret de sortida es celebra al Cosmo Caixa de Barcelona entre el 23 i el 27 de maig. ALICE RAP és un projecte de 10 milions d’euros co-finançat pel 7è Programa Marc de la Comissió Europea i coordinat per un equip de l’Hospital Clínic de la Universitat de Barcelona amb el suport de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Disciplines científiques que s’inclouen a l’ALICE RAP:

Estudis sobre addiccions, antropologia, ciències cognitives, criminologia, demografia, economia, educació, enginyeria, epidemiologia, biologia evolutiva , previsions de gestió, història, periodisme, legislació, matemàtiques, mitjans, neurobiologia, ciències polítiques, psiquiatria, psicologia, psicoteràpia, salut pública, relacions públiques, marketing social, polítiques socials, psicologia social, sociologia, tecnologia, i toxicologia.

Enfocament del projecte

ALICE RAP persegueix redefinir el concepte d’addicció i redissenyar les polítiques europees basant-se en evidències científiques objectives. Les polítiques que regeixen les substàncies addictives i les conductes han d’equilibrar les llibertats individuals i les responsabilitats socials, tenint en compte aspectes socials, econòmics i ètics. Però l’evidència científica demostra que la classificació i la legalitat de les substàncies addictives poques vegades està relacionada amb el dany que aquestes causen a les persones i la societat. De fet, la política actual en la majoria de les societats té poc en compte les abundants evidències científiques que podrien millorar el desenvolupament de polítiques eficaces sobre drogues que millorin la salut pública.

ALICE RAP treballarà per canviar aquesta situació analitzant les possibles conseqüències econòmiques, de salut, i socials de nous enfocaments per governar i administrar l’addicció. S’empraran metodologies prospectives i grups d’experts per identificar les polítiques nacionals i europees més eficients.

Àrees d’interès

El projecte està dividit en set àrees i vint-i-un paquets de treball (tres per cada àrea), que constitueixen una estratègia integrada de recerca multidisciplinària:

•    L’Àrea 1 farà un estudi històric de l’addicció a través del temps, una anàlisi de les opinions dels implicats, tant públics com privats, i analitzarà la seva imatge des de punts de vista professionals i de la ciutadania.
•    L’ Àrea 2 estudia com es classifiquen i defineixen les addiccions , emmarcant-les en els seus vessants de salut, societat i impacte econòmic.
•    L’ Àrea 3 farà una anàlisi dels aspectes socials, econòmics i biològics per comprendre millor la iniciació i la transició cap al consum problemàtic i dins i fora de la dependència.
•    L’ Àrea 4 analitza els negocis que envolten l’addicció analitzant els ingressos, els beneficis i els participants en el seu comerç legal i il•legal, l’impacte dels proveïdors sobre el comportament dels consumidors i l’ús de substàncies addictives, i les xarxes que influeixen en les respostes polítiques.
•    L’Àrea 5 descriurà les visions i cinètiques que determinen com les societats integren diferents estils de vida, i farà un balanç de les pràctiques per governar addiccions establertes i emergents. Aquesta àrea també considera escenaris futurs d’addiccions.
•    L’Àrea 6 analitza als joves com a clients potencials, tenint en compte el paper de les noves tecnologies en la promoció i la mitigació del consum. Estudia les interrelacions entre cultura i biologia i identifica les característiques que faciliten la recuperació i ajuden als joves a reduir l’ús de substàncies addictives.
•    L’Àrea 7 supervisa la gestió de tot el programa, i promou les sinèrgies i les interaccions entre els socis del projecte, amb la idea que els problemes sanitaris i socials no poden superar-se amb esforços individuals.

A més, dos grups de consulta especialitzats faran aportacions al projecte:

•    El  grup assessor de mitjans de comunicació analitza i fa aportacions sobre les fonts d’informació pública. Els resultats generats pel projecte estaran disponibles puntualment a través de blocs i llocs web, proporcionant espais per a la participació pública contínua.
•    El grup de científics reuneix a representants de renom internacional per integrar el projecte en un context global, donant una visió àmplia de les addiccions. Aquest grup aportarà experiències d’altres iniciatives relacionades, sobre les tendències socials i les polítiques que s’estan duent a terme fóra d’Europa.

Comparteix aquesta entrada

 • Delicious
 • Facebook
 • Twitter
 • email
 • LinkedIn
 • StumbleUpon

  1 Comentari

  1. Mario Puentes

   Estimados colegas, soy Mario Puentes (psicólogo y politólogo)de
   Argentina. Soy de la primer camada de profesionales certificados
   internacionalmente por la FLACT – CICAD – OEA, y me interesa
   muchísimo la investigación que están realizando, pues hago lo mismo
   aquí. Le dejo mi mail y hago este primer contacto.Quedo a vuestra
   disposición, muchas gracias. Mario.