dimecres, 7 de abril de 2010

L’Hospital Clínic inicia el seguiment de pacients per radiofreqüència

D'esquerra a dreta, Joan Pons, Joan Vila-Masana, la Dra. Manasanch i el Dr. Josep Brugada

Una de les estratègies prioritàries per impulsar les polítiques de qualitat en els sistemes sanitaris consisteix en incrementar els nivells de seguretat dels pacients dins les àrees més crítiques dels hospitals. En molts casos, la identificació incorrecta d’aquests pacients i dels procediments als quals són sotmesos continua donant com a resultat errors en la medicació o en la realització de proves o procediments. Per tal d’evitar aquests errors, en els darrers anys s’han començat a implementar noves tecnologies per a garantir una correcta identificació dels pacients. Una d’aquestes tecnologies s’anomena identificació per radiofreqüència o RFID (Radio Frequency Identification). Després d’un any de desenvolupament conjunt, durant el mes de febrer l’Hospital Clínic de Barcelona ha començat a implementar aquesta tecnologia en els processos assistencials que es porten a terme dins l’hospital iniciant el desenvolupament de les proves a les àrees de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) i de Cirurgia de Curta Estada (CCE). L’empresa AIDA CENTRE ha estat el partner tecnològic encarregat de desenvolupar la prova pilot en el marc d’una col·laboració amb l’Hospital Clínic amb l’ajuda de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC).

La tecnologia RFID és un mètode de emmagatzemament i recuperació de dades remot que utilitza uns tags (xips) i unes antenes per radiofreqüència. Un tag o etiqueta és un dispositiu petit que pot ser adherit o incorporat a un producte, animal o persona i que conté antenes que li permeten rebre i respondre a peticions de radiofreqüència des d’un emissor-receptor RFID (antenes). Aquestes antenes tenen un gruix de 12 mm. i una potència de lectura de 2,4 m. d’amplada, i estan construïdes amb material apte pel seu ús a quiròfans, però també instal·lable a d’altres àrees i incorporades als elements estructurals. L’altre element del sistema d’RFID són els tags que van incorporats a les polseres d’identificació de pacients. Es tracta de polseres d’un sol ús (i per tant d’ús exclusiu) que permeten una lectura del 100% evitant possibles radiacions i que es poden col·locar al canell o al turmell.

Fins ara, la identificació de pacients als hospitals s’havia fet amb tecnologia activa, la qual presenta inconvenients com la indefinició a distàncies petites (donant problemes de localització) o la necessitat d’esterilització de les etiquetes, ja que no suporten processos com l’autoclau. Aquesta solució tècnica desenvolupada suposa una innovació a nivell internacional ja que per primer cop totes les dades de visualització venen de tecnologia RFID passiva. Aquest sistema permetrà la traçabilitat del pacient i la disponibilitat de la història clínica a les àrees de Cirurgia Major Ambulatòria (CMA) i de Cirurgia de Curta Estada (CCE), la traçabilitat de bosses de sang i pròtesis, la gestió d’actius o el control de farmàcia hospitalària i monodosi, entre d’altres. El fet que aquesta implementació es localitzi principalment a aquestes àrees es deu a que es tracta d’un espai físic amb una operativa dependent d’activitats manuals, però amb un alt nivell de maduresa en la implementació de procediments interns, i en la facilitat que suposa la seva futura expansió a l’àrea quirúrgica i, si s’escau, a la resta de l’hospital.

Els principals avantatges d’aquesta tecnologia RFID passiva consisteixen en què són elements d’un sol ús i en el preu reduït de la polsera identificativa individual. Cada unitat és fungible i no necessita ser esterilitzada, té possibilitat d’escalabilitat a d’altres àrees i utilitza un estàndard internacional basat en el sistema UHF GEN2. En canvi, els tags passius no funcionen en contacte amb líquids i és un sistema no testat i inexistent a nivell internacional. Com que les etiquetes passives són molt més barates de fabricar i no necessiten bateria, la gran majoria de les etiquetes RFID existents són del tipus passiu. Malgrat els avantatges pel que fa al cost de les etiquetes passives respecte a les actives, altres factors com l’exactitud, el funcionament en certs ambients com prop de l’aigua o del metall, i la seva fiabilitat fan que l’ús d’etiquetes actives sigui molt comú avui en dia.

Les primeres potencialitats d’aplicació serien la millora de la seguretat clínica mitjançant una correcta identificació del pacient i la seva història clínica, la millora del registre d’informació clínica i de gestió (per exemple, els temps quirúrgics), el fet de proporcionar informació sobre l’estat del pacient als acompanyants i la millora de la gestió de recursos quirúrgics amb l’anàlisi de la informació de localització.

AIDA CENTRE
AIDA CENTRE és una empresa privada amb seu a Badalona (Barcelona) que es dedica a la implementació de solucions RFID clau en mà per a diversos sectors, entre els que destaquen els sector postal, la gestió documental o el sector sanitari. Actualment està participada per Philips, per la societat de capital risc Innova 31 i per un grup de socis amb vocació i experiència empresarial i tecnològica. Dins el sector sanitari, AIDA CENTRE ha desenvolupat aplicacions d’RFID mitjançant l’associació amb empreses líder en aquest àmbit de l’RFID, o mitjançant la inversió en I+D+i per a la generació de nous productes.

Comparteix aquesta entrada

  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • LinkedIn
  • StumbleUpon

    Els comentaris estan tancats.